How to find us

Add: 42 Lò Sũ, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phone: +84 2439 352 788 
Email: info@hanoifocusboutiquehotel.com

Enquiries

+84 24 3824 3804Email Now